Voor verwijzers

Verwijzen

Indien u een patiënt naar ons wilt verwijzen, verzoeken wij u vriendelijk eerst de verwijsbrief in te sturen. Pas nadat wij deze hebben ontvangen, maakt de patiënt telefonisch een afspraak.

 

Digitaal of schriftelijk

Uw verwijzing kan schriftelijk, het online formulier komt i.v.m. de nieuwe privacy wetgeving te vervallen.

Digitale röntgenfoto`s graag voorzien van naam en geboortedatum van de patiënt. Patiëntengegevens graag per zorgmail verzenden.

Zorgmailadres: praktijkvoorendodontologiebergenopzoom@zorgmail.nl / 500139287@lms.lifeline.nl

 

Spoed

Bij acute klachten is het in eerste instantie aan de verwijzer om deze op te heffen. Wanneer dit niet lukt, kunt u telefonisch contact opnemen om in overleg tot het gewenste resultaat te komen. Mocht dit ook geen effect hebben, dan zullen wij ervoor zorgen dat de patiënt, zo nodig, eerder behandeld wordt.

 

Trauma

In geval van trauma bij kinderen wordt uiteraard getracht de patiënt zo snel mogelijk hulp te bieden.